Årets rytme

Årstiderne bliver sat i ramme af højtider og årstidsfester, som er dele af en kulturarv, vi ønsker skal gå videre til børnene. Det være sig jul, høstfest, eller lanternefest. 

Årstidernes skifte, som vi kobler sammen med traditioner, er med til at tegne naturlige rammer og forudsigelighed for institutionens daglige gøremål og aktiviteter.