I Nattergalen modtager vi en bred variation af studerende og praktikanter.  

  • Studerende fra UCS - pædagoguddannelsen
  • Studerende fra PAU - udannelsen (Pædagogisk assistentuddannelse)
  • Praktikanter fra folkeskolens 9. og 10 klasse.
  • Diverse tilrettelagt praktikforløb

 

Vi anser det  for en vigtig opgave, at de studerende får en lærerig og positiv  praktikperiode ud fra de mål, forudsætninger og kompetencer, de kommer med.
Vi er meget åbne og fleksible, og vi håber, at du  tør prøve dig selv og dine ideer af.