NÆRVÆR
Forældrerådet og personalet har i fællesskab defineret nærvær, som personalets vigtigste kerneydelse for at understøtte børns læring, udvikling og trivsel, og vi er nået frem til, at det er ”NÆRVÆR”.

At være nærværende betyder, at være oprigtigt til stede i nuet.

Nærvær ses og mærkes når:

•    Vi sammen med børnene opdager og undersøger hvilke dyr, der ligger under stenene i skoven eller hvilke dyr, der lever i søer og vandløb.

•    Vi har øjenkontakt med et barn og snakker om ”vigtige” ting.

•    Vi pusler et barn og går på ”opdagelse” i, hvad det er for tøj, barnet har på (farver, figurer mv.)

•    Vi læser og samtaler om en bog.

•    Vi lytter og er nysgerrige på, hvad I forældre fortæller om jeres børn.

•    Vi sætter os i børnenes sted, når de bliver uvenner, og hjælper dem at løse konflikten på deres præmisser.

•    Vi har øjenkontakt med jer og jeres børn, når I kommer om morgenen/går hjem om eftermiddagen.