Det lægger vi vægt på i vores brobygning i Korskildeområdet

Skolen og institutionerne har i samarbejde udformet følgende værdigrundlag:

Det enkelte barn skal opleve et første møde med skolen i trygge rammer.
-    For os betyder det, at barnet møder børnehaveklasseleder og skolepædagog i den enkelte barns daginstitution.

Det enkelte barn skal opleve en sammenhæng mellem skolen og daginstitutioner.
-    For os betyder det, at pædagogerne i daginstitutionerne, skolepædagogerne og børnehaveklasselederne i samarbejde planlægger aktiviteter omkring et fælles tema.

Pædagoger og børnehaveklasseledere skal opleve at aktiviteterne er relevante i forhold til at se det enkelte barns kompetencer og ressourcer.
-    For os betyder det, at vi har en anerkendende tilgang til den enkelte elev.
 
Den enkelte forælder skal opleve et første møde med skolen, som et møde i kendte rammer, hvor der er mulighed for at få information omkring brobygning og skolestart, og samtidig et møde hvor dialogen er i højsædet.
-    For os betyder det, at skolen indkalder nye forældre til informationsaften i det enkelte barns daginstitution.

Personalet skal opleve et fælles mål for den enkelte elev.
-    For os betyder det, at personalet på tværs af institutioner, afdelinger og skole anerkender forskellighed i kultur, og bruger dette som en ressource i brobygningsarbejdet.