Det enkelte barn skal opleve at børnehaven er et spændende sted, hvor det møder voksne, som kan skabe tryghed for barnet i nogle kendte rammer.

Det betyder:
At barnet inden børnehavestart er kommet jævnligt på besøg i institutionen       sammen med dagplejeren og hendes andre børn.
At barnets er kendt med institutionen og de voksne som er i huset.
At dagplejeren besøger den børnehave hvor barnet har fået tilbudt plads og giver en positiv overlevering af barnet.

At dagplejeren fortæller om barnets kompetencer og styrkesider, samt relevante informationer om barnet, som vil komme barnet til gode i en opstart.
At dagplejeren giver relevante oplysninger om familien og samtidig er bevidst om tavshedspligten.
At daginstitutionen tager imod barnets bog som fremover medbringes som bindeled mellem dagpleje og institution.

13-11 Bogen om din børnehave_1.pdf