I Nattergalen har vi dyr som indgår som et pædagogisk værktøj i hverdagen.  Dyr appellerer til børns følelser, de kan spejle sig i dem og få en forståelse for sig selv og livet omkring dem.

Gennem opgaver forbundet med dyrehold lærer børn at drage omsorg og de understøttes i udviklingen af ansvarlighed og empati.

Der opstår mange sjove samtaler, f.eks. er fiskene er populære at se på og tale om. Her er der rig lejlighed til at diskutere om de drikker vand, hvorfor de ikke har ører og hvordan de får luft.

 Dyr skal passes også i ferier og weekender. Bliver man forældre i Nattergalen, forpligtiger man sig derfor samtidig til at bidrage med pasningen.