Vi vil gerne opnå, at børnene oplever fællesskab og samhørighed med både hinanden og med de voksne, der har deres gang i Nattergalen

Fællesskabet er bærende for gensidig respekt. Plads til alle, men ikke til alt. Man skal føle glæde ved fællesskabet. I fællesskabet behandler vi hinanden værdigt og tillidsfuldt.

 Fællesskabet giver den enkelte mulighed for at udvikle sig og føle sig tryg. Det betyder, at der også stilles krav til den enkelte. At føle sig tryg indebærer for os, at alle følelser er “tilladte"