Samværet

 

For Nattergalen er livsglæde en nødvendighed for, at mennesker kan få større modstandskraft over for livets udfordringer, og samtidig kan føle samhørighed med omgivelserne. Derfor er det vigtigt for os, at skabe et miljø, der fremmer glæden ved livet, og et miljø, der medvirker til, at børnene kan udvikle et rigt indre liv. I hverdagen skal de opleve både glæde, humor og fascination.

Dagligdagen i Nattergalen er præget af et virksomt liv udsprunget af ægte glæde og engagement. De voksne er glade for deres arbejde og har lyst til at lære og udvikle sig. De danner rammen om en hyggelig og positiv atmosfære, hvor omgangstonen er varm og humoristisk. Og de møder hinanden, børn og forældre med et åbent og positivt sind og med ægte respekt og interesse. Nattergalens engagerede og glade voksne er grobund for tætte og udviklingsstøttende relationer. Og de er samtidig årsagen til, at det er glade børn, børn, mætte af oplevelser og indtryk, og børn, der har oplevet succes og været begejstrede, der hentes af forældrene, når dagen er forbi.