Udeliv

 

Børnehavens motto er: Det, der kan gøres inde, kan også gøres ude. Men det, der kan gøres ude, kan ikke altid gøres inde.
I Nattergalen får både børn og voksne røde kinder, for her er det nærmest en livsstil at være udendørs.
 Naturen og et spændende og udfordrende udeliv danner grundlag for hovedparten af aktiviteterne i børnehaven. Vi bruger naturen til at lege, lære og være i. 
Vi skaber så vidt muligt fysiske rammer, der er udfordrende og stimulerende i forhold til både krop og sind. F.eks. er legepladsen foranderlig med et bakket terræn, hvor der er mulighed for at bygge huler, lave broer og lave ”smatmad”. Indendørs er der indrettet både med små kroge og med mulighed for leg, der kræver mere fysisk plads. Børnenes legetøj er også for det meste med flere funktioner, sådan at børnenes fantasi og kreativitet også her bliver udfordret.
Naturen byder på rummelighed og foranderlighed, der giver utallige muligheder for, at børnene får mange erfaringer. Her har kun få ting veldefinerede funktioner, hvilket i særlig grad udfordrer børnenes fantasi og kreativitet og er dermed fremmende for opfindsomheden. Børnene er mestre i at finde på lege. Her er ingen problemer med for højt støjniveau, og konflikter er sjældne i den højloftede børnehave. 
En tur i skoven er ikke bare en gåtur. Vi bygger hytter, mærker på sten, dufter til blomster, klatrer på skrænter eller maler. Hver gang vi går udenfor, oplever vi noget nyt. 
Undersøgelser viser, at det er godt for børn at færdes og udfolde sig i naturen, udvikle en god motorik, god opmærksomhed og en god påhitsomhed. 
Når børnene for eksempel plukker blomster og samler bær, øver de koordinationen mellem øje og hånd, som er en vigtig motorisk forudsætning for senere at kunne lære at læse og skrive. 
Undersøgelserne viser desuden, at børn i udegrupper er mere raske end børn, som ikke opholder sig så meget ude i naturen.
Det børnene beskæftiger sig med indendørs - såvel som udendørs - er så vidt muligt med og af naturlige materialer, der også kan være med til at udvikle kreative idéer. 
Derudover har vi forskellige dyr, som børn og forældre er med til at fodre/passe. Udenfor er der bl.a. en stor kanin- og hønsegård ved legepladsen, og indenfor et akvarium med fisk og et med skildpadder. Og udenfor legepladsens område har vi bistader, som forsyner os med dejlig honning.