Forældresamarbejde og samtaler

”Forældre og personale skal spille sammen som et orkester”.

”Forældre og personale skal spille sammen som et orkester”. -
For vi ønsker at give børn de bedste betingelser for trivsel, læring og udvikling.
Forældrene og personale har hver især en unik viden om, hvordan barnet lærer, udvikler sig og trives.  Vores samarbejde skal derfor præges af en gensidig respekt for hinanden, åbenhed og tillid. Vi ønsker, at forældrene giver udtryk for deres undren og oplevelser i børnehaven, såvel positive som negative, det gør verden mere farverig, og vi kan inspireres af hinandens reflektioner.
Det er vigtigt for os, at forældre får en god fornemmelse af deres barns dagligdag. Samtidig skal de have oplevelsen af en rar atmosfære, hvilket bidrager til en tryghedsfølelse omkring det at have deres barn i børnehaven.
I Nattergalen arbejder vi for at danne stærke børnefællesskaber både i og udenfor, derfor giver vi forældre mulighed for at danne netværk, ved at have arrangementer hvor forældre har tid at snakke med hinanden. Det giver samtidig mulighed for forældresparring og støtte/ hjælp i hverdagen.