Forældresamarbejde og samtaler

Forældresamtaler


I Nattergalen tilbydes forældre:

En velkomst samtale hvor forældre får mulighed for at fortælle om deres barn, få information om børnehaven og få en snak hvad vi hver

Efter ca. 3-4 måneder efter barnets start tilbydes i en, hvor vi sætter fokus på barnets  trivsel i børnehaven og om forældres tryghed ved os og institutionen. Vi kommer også til at snakke lidt om jeres hverdag derhjemme. Til samtalen vil vi fortælle om oplevelser, vi har haft med dit barn - små historier om dit barns hverdag og trivsel her i børnehaven.
Inden barnet går ud af børnehaven for at starte på SFO inviteres forældrene til endnu en samtale, som har fokus på skoleparathed.
Derudover kan personale og forældre til enhver tid bede om et møde, hvor barnets trivsel og udvikling drøftes.
Den daglige dialog anser vi som det allervigtigste i vores samarbejde. Den lille snak om barnets trivsel/ oplevelser såvel derhjemme som i børnehaven.


Bilag